cPanel Nedir

Her host­ing bir­takım değişik­lik­lerin, izin­lerin ya da yapı­landırıl­maların gerçek­leşleştir­ilmesi için bir kon­trol pan­e­line sahip olmak­tadır. Bunun yanında kon­trol pan­el­leri üzerinden sub­do­main açıl­ması ya da buna ben­zer işlem­ler yapıl­ması mümkün olmaktadır.

cPanel, host­ing hesaplarında bir­takım işlem­lerin gerçek­leştir­ildiği alan­lar olarak karşımıza çık­mak­tadır. Ayrıca cPanel, host­ing hesapları ile ücret­siz bir şek­ilde kul­lanıma sunulmaktadır.

Peki, cPanel ile neler yapıla­bilmek­te­dir? Şimdi bun­lara bir göz gezdirelim.

cPanel ile disk ve trafik kul­lanım bil­gi­leri görülebilmek­te­dir. Bunun yanında e-posta hesapları açıla­bilmekte ve yönetilebilmekte, ayrıca şifreler değiştir­ilebilmek­te­dir. Diğer yan­dan cPanel içerisinde gerçek­leştir­ilen işlemel­er­den bir diğeri de domainin park edilmesi şek­linde karşımıza çık­mak­tadır. Ayrıca eklen­miş domain­ler de yine cPanel bünyesin­den gerçekleştirilmektedir.

Bun­ların yanı sıra cPanel ile FTP ve dosya yöneti­ci­sine ulaşıla­bilmek­te­dir. Yine yedek­leme işlem­leri, klasör şifrelemeler, hata say­falarının değişim­leri, sub­do­main oluş­tur­malar, yön­lendirmeler, silmeler, mysql ver­i­ta­banı oluş­tur­malar ya da düzen­lemeler cPanel yapısına ait özel­lik­ler olarak ön plana çık­mak­tadır. Ayrıca cPanel ile post­greSQL ver­i­ta­bını oluş­turma ve düzen­leme işlem­leri de burada yapılmaktadır.

Diğer yan­dan sitelerin yön­lendirilmeleri, yön­lendirme düzen­lemeleri, Front­page uzantı yük­lemeleri ya da tem­i­zlemeleri, web ve FTP ista­tis­tik­ler­ine erişim, hata kayıt­larına ulaşma, soh­bet say­fası yaratma, alta­lan adlarına ait ista­tis­tik­lere ulaşma, net­work araçlarını kul­lanma, hotlink koru­ması yapma ve indek­sleme ayarlarını değiştirme cPanel ile gerçekleştirilebilmektedir.

cPanel ile karşımıza çıkan en önemli özel­lik­ler­den biri sub­do­main oluş­tur­malar ve izin­ler olmak­tadır. Sitel­erde oluş­tu­ru­lan kul­lanıcılara ver­ilen izin­ler cPanel içerisinde yapıl­makta ve yine sub­do­main­ler buradan oluş­tu­rul­mak­tadır. Örneğin bir kul­lanıcıya sadece okuma izni ver­ilmek isteniy­orsa, cPanel’den ayarlama yapılarak kul­lanıcının kısıtlı bir hale getir­ilmesi sağlan­mak­tadır. Bu sayede mev­cut kul­lanıcı sadece site içerisinde yer alan bil­gi­leri okuya­bilmekte, silme ya da değiştirme gibi işlem­ler yapa­ma­mak­tadır. Yine sub­do­main­ler de belirli host­ing hizmeti altında diğer sitelerin açıl­masına olanak sağlayan bir uygu­lama olmak­tadır. Yani sub­do­main­lerin açıl­ması ve aktif edilmesi de cPan­elden gerçekleştirilmektedir.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • VPS HostingVPS Hosting: VPS hostingin açılımı Virtual Private Server demektir. Diğer yandan herhangi bir sunuc...
  • cPanel ÖzelliklericPanel Özellikleri: cPanel, hostingler üzerinde gerekli ayarların ve uygulamaların yapıldığı yönetim panel...
  • Domain Nedir?Domain Nedir?: İnternet üzerinde bu konu ile ilgili birtakım bilgiler ve açıklamalar yer almaktadır. ...
  • Dedicated Sunucu ÖzellikleriDedicated Sunucu Özellikleri: assignment service Dedicated sunucu özellikleri başlıklı hazırladığımız bu yazımızda de...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri