Ded­i­cated Sunucu Özellikleri

Ded­i­cated sunucu özel­lik­leri başlıklı hazır­ladığımız bu yazımızda ded­i­cated sunucu­nun ya da serverın özel­lik­leri nel­erdir? buna göz gezdi­re­ceğiz. Umarız yazımız sizin için yararlı olur.

Ded­i­cated sunucu özel­lik­leri arasında ilk olarak karşımıza çıkan bu sunucu­ların oldukça pahalı olmalarıdır. 1500 – 2000 T aralık­ların­dan değişen fiy­at­lar bu sunucu­ların hangi oranda pahalı olduk­larının görülmesi açısın­dan yeterli olmak­tadır. Ancak Ded­i­cated sunucu­lar pahalı olmaları yanında oldukça işlevsel boyut­lar ön plana çıkar­mak­tadır ve bu nedenle kul­lanım aşa­malarında oldukça farklı avan­ta­jlar ile karşımıza çıkmaktadır.

Diğer yan­dan Ded­i­cated sunucu­lar bünyelerinde Work­sta­tion pro­gramını bulun­duran bir sunucu yapısın­dadır. Sunucu­ların yapısında bulu­nan Work­sta­tion pro­gramı sayesinde sadece tek bir sunucuda bir­den fazla makine kur­mak mümkün olmak­tadır. Ayrıca kuru­lan bu makineler günümüzde VDS olarak adlandırıl­mak­tadır. Etkin­leştir­ilen VDS makineleri sayesinde diğer kul­lanıcılar için web ya da oyun sunucu­ları mey­dana getirmek mümkündür. Hatta açılan bu makineler diğer kul­lanıcılara kiralan­abilmekte ve bu sayede sunucu sahip­leri kazanç sağlaya­bilmek­te­dir. Ayrıca Ded­i­cated sunucu­lar kendi içerisinde bölüm­lere ayrılma özel­liği bulun­dur­mak­tadır. Bu nedenle Ded­i­cated sunucu­nun bölüm­lere ayrıl­ması ile bir­den fazla kul­lanıcının bu sunucu­dan fay­dalan­ması mümkün olmaktadır.

Ayrıca Ded­i­cated sunucu­lar kuru­la­cağı bil­gisa­yarların bir­takım min­i­mum donanım gereksin­im­ler­ine sahip olması gerek­mek­te­dir. Genelde Intel işlem­ci­lerin ter­cih edildiği min­i­mum donanım gereksin­im­leri arasında 4 GB kap­a­sit­ede RAM’in bulun­ması ve 300–500 GB kap­a­sit­ede bir HDD’ye sahip olun­ması önemli bir kon­umda yer almak­tadır. Bunun yanında Intel işlem­cinin ise en az Core 2 Duo özel­liğinde bulun­ması sis­temin sorun­suz işlemesi açısın­dan önemli bir kon­umda yer almaktadır.

Bun­ların yanında Ded­i­cated sunucu­larda dikkat edilmesi gereken sunucu­ların barındırılma ortam­larının iste­nen koşullar sağla­ması olmak­tadır. Ded­i­cated sunucu­lar etk­ili bir barındırma ortamı gerek­tirmek­te­dir. Bu nedenle seçile­cek olan barındırma ortam­larının bili­nen ya da güve­nilen bir şir­ket­ten alın­mış olması sis­temin devalılığı açısın­dan büyük bir önem arz etmektedir.

Siz de Ded­i­cated sunucu­lara sahip olduk­tan sonra bir­takım avan­ta­jlara ve özel­lik­lere kavuşa­bilir, sis­tem­leriniz için etk­ili ortam­lar mey­dana getirebilirsiniz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Yerli HostingYerli Hosting: essays service Yerli hosting almak istiyorsunuz, fakat bunun ne kadar etkili olacağı ko...
  • Yabancı HostingYabancı Hosting: Eğer sitelerinizi yabancı hostinglerde barındırmak istiyorsanız, öncelikle yabancı hos...
  • cPanel ÖzelliklericPanel Özellikleri: cPanel, hostingler üzerinde gerekli ayarların ve uygulamaların yapıldığı yönetim panel...
  • Hosting Alırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?Hosting Alırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?: Günümüzde birçok internet kullanıcısının hostinglerle ilgili yeterli bilgileri bulunma...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri