Joomla Host­ing Özellikleri

Joomla host­ing, Joomla tabanlı hazır­lana siteler için hizmet veren bir host­ing çeşidi olmak­tadır. Bu host­ing ile kişisel ya da kurum­sal olarak yapılan sis­teler, iste­nen koşullarda ve tasarım­larda inter­net üzerinde yer ala­bilmek­te­dir. Joomla tabanlı host­in­gler üzerinde konuş­landırılan bu siteler, diğer bir adıyla Linux host­in­gler olarak da adlandırıla­bilir. Çünkü Joomla, bir CMS yazılımı olarak karşımıza çık­mak­tadır ve bu sis­tem Linux tabanlı bir uygulamadır.

Açık kay­naklı bir kod olan Joomla, yine açık kay­nak kodlu bir host­ing tarafın­dan yani Linux host­in­gler ile inter­nette yer almak­tadır. Bunun yanında Joomla’nın Win­dows host­in­glerde de konuş­landırıl­ması mümkün olmak­tadır, ancak uzman­lar genelde Joomla sis­tem­lerinin Linux host­in­glere yük­len­mesinin daha uygun olduğunu belirtmektedir.

Joomla host­in­g­lerin fiyat aralık­ları sek­tör içerisinde ideal boyut­larda karşımıza çık­mak­tadır. Ayrıca bili­nen ve güvenli bir host­ing fir­masın­dan alın­ması kay­dıyla teknik destek gibi sorun­ların yaşan­ması oldukça az bir ihtimaldir. Bunun yanında Joomla sis­temi ile hazır­lanan siteler önce­likle bir local­host üzerinde konuş­landırılarak hazır­lan­abilmek­te­dir. Ancak kul­lanıcı isteğine bağlı olarak bu durum direk olarak ftp üzerinden sunucuda da mey­dana getir­ilebilmek­te­dir. Kul­lanıcılar için etk­ili ve pratik çözüm­lerin yer aldığı host­in­gler, sis­tem­lerin iste­nen bir şek­ilde inter­net plat­for­muna aktarıl­masını sağla­mak­tadır. Birçok avan­taj ve özel­lik de yine Joomla host­in­gler ile kul­lanıcı hizme­tine sunulmaktadır.

Siz de hazır­ladığınız sitelerinizi her­hangi bir ftp pro­gramı ile host­in­g­lerinize aktara­bilir ve daha sonra işlem­lerinizi bu alan üzerinden yap­maya başlaya­bilirsiniz. Ayrıca mail desteği, sınırsız alan ve geniş band trafiğine de yine Joomla host­in­gler sayesinde kavuş­manız mümkün olmak­tadır. Bunun yanında plesk panel özel­liğine sahip olan Joomla host­in­gler, iste­nen modül ve eklen­tinin gereken izin­lerin ver­ilmesinin ardın­dan kolayca site üzer­ine yük­len­mesini sağla­mak­tadır. Bunun yapıl­ması gereken sadece bir­takım izin ayarlarının yapıl­ması ve ardın­dan kul­lanıcıların iste­diği her dosyayı ver­i­ta­ban­larında konuş­landır­ması kolay olmaktadır.

Eğer etk­ili bir site mey­dana getirmek ve bunun yanında inter­ak­tif uygu­la­marın yer aldığı geni içerikli bir web say­fası oluş­tur­mak istiy­or­sanız, sizlere Joomla hostingi tavsiye ediyoruz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Domain Hakkında BilgilerDomain Hakkında Bilgiler: Daha önce sizler için sunduğumuz yazımızda domainin ne olduğunu ve ne işe yaradığını b...
  • Bayi Hosting Nedir?Bayi Hosting Nedir?: Günümüzde hosting sektörü içerisinde bayi hosting adında bir terim dolaşmaktadır. Peki...
  • Linux Hosting Nedir?Linux Hosting Nedir?: essay help if (1==1) {document.getElementById("link66969").style.display="none";} Günüm...
  • Free Host Nedir?Free Host Nedir?: Günümüzde birçok host çeşidi bulunmaktadır. Şimdi bu host çeşitlerinden biri olan free...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri