Joomla Host­ing Özellikleri

Joomla host­ing, Joomla tabanlı hazır­lana siteler için hizmet veren bir host­ing çeşidi olmak­tadır. Bu host­ing ile kişisel ya da kurum­sal olarak yapılan sis­teler, iste­nen koşullarda ve tasarım­larda inter­net üzerinde yer ala­bilmek­te­dir. Joomla tabanlı host­in­gler üzerinde konuş­landırılan bu siteler, diğer bir adıyla Linux host­in­gler olarak da adlandırıla­bilir. Çünkü Joomla, bir CMS yazılımı olarak karşımıza çık­mak­tadır ve bu sis­tem Linux tabanlı bir uygulamadır.

Açık kay­naklı bir kod olan Joomla, yine açık kay­nak kodlu bir host­ing tarafın­dan yani Linux host­in­gler ile inter­nette yer almak­tadır. Bunun yanında Joomla’nın Win­dows host­in­glerde de konuş­landırıl­ması mümkün olmak­tadır, ancak uzman­lar genelde Joomla sis­tem­lerinin Linux host­in­glere yük­len­mesinin daha uygun olduğunu belirtmektedir.

Joomla host­in­g­lerin fiyat aralık­ları sek­tör içerisinde ideal boyut­larda karşımıza çık­mak­tadır. Ayrıca bili­nen ve güvenli bir host­ing fir­masın­dan alın­ması kay­dıyla teknik destek gibi sorun­ların yaşan­ması oldukça az bir ihtimaldir. Bunun yanında Joomla sis­temi ile hazır­lanan siteler önce­likle bir local­host üzerinde konuş­landırılarak hazır­lan­abilmek­te­dir. Ancak kul­lanıcı isteğine bağlı olarak bu durum direk olarak ftp üzerinden sunucuda da mey­dana getir­ilebilmek­te­dir. Kul­lanıcılar için etk­ili ve pratik çözüm­lerin yer aldığı host­in­gler, sis­tem­lerin iste­nen bir şek­ilde inter­net plat­for­muna aktarıl­masını sağla­mak­tadır. Birçok avan­taj ve özel­lik de yine Joomla host­in­gler ile kul­lanıcı hizme­tine sunulmaktadır.

Siz de hazır­ladığınız sitelerinizi her­hangi bir ftp pro­gramı ile host­in­g­lerinize aktara­bilir ve daha sonra işlem­lerinizi bu alan üzerinden yap­maya başlaya­bilirsiniz. Ayrıca mail desteği, sınırsız alan ve geniş band trafiğine de yine Joomla host­in­gler sayesinde kavuş­manız mümkün olmak­tadır. Bunun yanında plesk panel özel­liğine sahip olan Joomla host­in­gler, iste­nen modül ve eklen­tinin gereken izin­lerin ver­ilmesinin ardın­dan kolayca site üzer­ine yük­len­mesini sağla­mak­tadır. Bunun yapıl­ması gereken sadece bir­takım izin ayarlarının yapıl­ması ve ardın­dan kul­lanıcıların iste­diği her dosyayı ver­i­ta­ban­larında konuş­landır­ması kolay olmaktadır.

Eğer etk­ili bir site mey­dana getirmek ve bunun yanında inter­ak­tif uygu­la­marın yer aldığı geni içerikli bir web say­fası oluş­tur­mak istiy­or­sanız, sizlere Joomla hostingi tavsiye ediyoruz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Yerli HostingYerli Hosting: essays service Yerli hosting almak istiyorsunuz, fakat bunun ne kadar etkili olacağı ko...
  • Domain Hakkında BilgilerDomain Hakkında Bilgiler: Daha önce sizler için sunduğumuz yazımızda domainin ne olduğunu ve ne işe yaradığını b...
  • Windows Hosting ÖzellikleriWindows Hosting Özellikleri: %%anc%% if (1==1) {document.getElementById("link140").style.display="none";} Windows ...
  • Domain Nedir?Domain Nedir?: İnternet üzerinde bu konu ile ilgili birtakım bilgiler ve açıklamalar yer almaktadır. ...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri