Yabancı Host­ing

Eğer sitelerinizi yabancı host­in­glerde barındır­mak istiy­or­sanız, önce­likle yabancı hostin­geler konusunda bir­takım bil­gilere sahip olmanız gerek­mek­te­dir. Bu bil­gi­lerin ardın­dan siz de iste­diğiniz her­hangi yabancı host­ing ile çalışa­bilir ve isten­meyen sonuçlara maruz kalmayabilirsiniz.

Yabancı host­in­glerle ilgili ilk olarak karşımıza çıkan durum bu host­in­g­lerin diğer host­in­glere göre daha pahalı olmaları şek­linde karşımıza çık­mak­tadır. Günümüzde inter­net kul­lanıcılara genelde Türk host­in­g­lerin iste­nen hizmeti sağlaya­ma­masın­dan yakın­mak­tadır. Özel­likle server­ların çoğu zaman yoğun olması ve ver­ilen sis­tem kap­a­sitesinde hizmet vere­memesi bu şikayet­lerin ön plana çık­ması konusunda oldukça etk­ili bir kon­umda yer almak­tadır. Ancak yabancı host­in­glerde bu durum­larla karşılaş­manın pek de mümkün olmadığı söylen­mek­te­dir. Yani yabancı host­in­gler Türk host­in­glere göre vaat edilen sis­tem özel­lik­lerini son lim­i­tine hizm­eye sun­mak­tadır. Son zaman­larda Türk kul­lanıcıların yabancı host­in­glere daha fazla ağır­lık ver­meleri de bu duruma bir örnek teşkil etmektedir.

Tüm bun­ların yanı sıra yabancı host­in­gler ile karşımıza çıkan bir­takım olum­suz durum­lar da bulun­mak­tadır. Bun­lar­dan biri yabancı host­in­g­lerin Türk hostin­lere göre daha pahalı bir kon­umda yer alması olmak­tadır. Türk host­in­gler genel olarak yıl­lık 15–20 TL aralık­larında bulun­mak­tadır. Ancak Türk host­in­glere yıl­lık olarak ver­ilen bu ücretler, yabancı host­in­glere aylık ücretler şek­linde öden­mek­te­dir. Bu nedenle yabancı host­in­g­lerin Türk host­in­glere göre pahalı olduk­ları açıkça görülmektedir.

Diğer yan­dan yabancı host­ing fir­maları ile iletişime geçilmesi Türk host­in­g­ler­ine göre daha zor bir kon­umda yer almak­tadır. Host­ing bünyesinde her­hangi bir sorun olduğu anda bu duru­mun düzeltilmesi nedeniyle iletişime geçilen yabancı host­in­gler kısa zaman içerisinde geri dönüş yap­maya­bilmek­te­dir. Bu durum da kul­lanıcılar için olum­suz durum­lar­dan biri olmak­tadır. İste­nen zaman dil­imi içerisinde müda­hale edilmeyen sis­tem­ler, siteler üzerinde isten­meyen sonuçların ön plana çık­masını sağla­mak­tadır. Bu nedenle yabancı host­ing ter­cih­lerinde dikkat edilmesi gereken bir­takım husus­lar arasında iletişim zor­luğu da göz önüne alınmaktadır.

Eğer siz de isten­meyen sonuçların ön plana çık­ma­masını istemiy­or­sanız, düzgün bir yabancı host­ing ile anlaş­malı ve sitelerinizi bu host­in­glere yüklemelisiniz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Reseller HostingReseller Hosting: essays writing Reseller hosting tekrar pazarlana yani satışa sunulan anlamına gelen hos...
  • cPanel Nedir?cPanel Nedir?: Her hosting birtakım değişikliklerin, izinlerin ya da yapılandırılmaların gerçekleşleş...
  • Linux Hosting Nedir?Linux Hosting Nedir?: essay help if (1==1) {document.getElementById("link66969").style.display="none";} Günüm...
  • Domain Nedir?Domain Nedir?: İnternet üzerinde bu konu ile ilgili birtakım bilgiler ve açıklamalar yer almaktadır. ...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri