Yabancı Host­ing

Eğer sitelerinizi yabancı host­in­glerde barındır­mak istiy­or­sanız, önce­likle yabancı hostin­geler konusunda bir­takım bil­gilere sahip olmanız gerek­mek­te­dir. Bu bil­gi­lerin ardın­dan siz de iste­diğiniz her­hangi yabancı host­ing ile çalışa­bilir ve isten­meyen sonuçlara maruz kalmayabilirsiniz.

Yabancı host­in­glerle ilgili ilk olarak karşımıza çıkan durum bu host­in­g­lerin diğer host­in­glere göre daha pahalı olmaları şek­linde karşımıza çık­mak­tadır. Günümüzde inter­net kul­lanıcılara genelde Türk host­in­g­lerin iste­nen hizmeti sağlaya­ma­masın­dan yakın­mak­tadır. Özel­likle server­ların çoğu zaman yoğun olması ve ver­ilen sis­tem kap­a­sitesinde hizmet vere­memesi bu şikayet­lerin ön plana çık­ması konusunda oldukça etk­ili bir kon­umda yer almak­tadır. Ancak yabancı host­in­glerde bu durum­larla karşılaş­manın pek de mümkün olmadığı söylen­mek­te­dir. Yani yabancı host­in­gler Türk host­in­glere göre vaat edilen sis­tem özel­lik­lerini son lim­i­tine hizm­eye sun­mak­tadır. Son zaman­larda Türk kul­lanıcıların yabancı host­in­glere daha fazla ağır­lık ver­meleri de bu duruma bir örnek teşkil etmektedir.

Tüm bun­ların yanı sıra yabancı host­in­gler ile karşımıza çıkan bir­takım olum­suz durum­lar da bulun­mak­tadır. Bun­lar­dan biri yabancı host­in­g­lerin Türk hostin­lere göre daha pahalı bir kon­umda yer alması olmak­tadır. Türk host­in­gler genel olarak yıl­lık 15–20 TL aralık­larında bulun­mak­tadır. Ancak Türk host­in­glere yıl­lık olarak ver­ilen bu ücretler, yabancı host­in­glere aylık ücretler şek­linde öden­mek­te­dir. Bu nedenle yabancı host­in­g­lerin Türk host­in­glere göre pahalı olduk­ları açıkça görülmektedir.

Diğer yan­dan yabancı host­ing fir­maları ile iletişime geçilmesi Türk host­in­g­ler­ine göre daha zor bir kon­umda yer almak­tadır. Host­ing bünyesinde her­hangi bir sorun olduğu anda bu duru­mun düzeltilmesi nedeniyle iletişime geçilen yabancı host­in­gler kısa zaman içerisinde geri dönüş yap­maya­bilmek­te­dir. Bu durum da kul­lanıcılar için olum­suz durum­lar­dan biri olmak­tadır. İste­nen zaman dil­imi içerisinde müda­hale edilmeyen sis­tem­ler, siteler üzerinde isten­meyen sonuçların ön plana çık­masını sağla­mak­tadır. Bu nedenle yabancı host­ing ter­cih­lerinde dikkat edilmesi gereken bir­takım husus­lar arasında iletişim zor­luğu da göz önüne alınmaktadır.

Eğer siz de isten­meyen sonuçların ön plana çık­ma­masını istemiy­or­sanız, düzgün bir yabancı host­ing ile anlaş­malı ve sitelerinizi bu host­in­glere yüklemelisiniz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri