Reseller Host­ing Özellikleri

Tekrar satışa sunula­bilen host­in­gler arasında yer alan Reseller host­in­gler, kul­lanıcılar için kendi bünyelerinde bir­takım özel­lik­ler bulun­dur­mak­tadır. Host­ing fir­maları tarafın­dan hizmete sunulan bu host­ing çeşidi, kul­lanıcıların altyapı oluş­tur­madan ticaret yap­malarına olanak sağlamaktadır.

Diğer yan­dan Reseller host­in­g­lerin başka bir özel­liği de gün içerisinde iste­nen rapor­ların diğer host­in­glerde olduğu gibi alı­na­ma­ması olmak­tadır. Örneğin VPS host­in­glerde gün içerisinde iste­nen bir zamanda yedek­leme yapıl­ması ve rapor alın­ması mümkün olmak­tadır. Ancak aynı duru­munda Reseller host­in­glerde yapıldığını söyle­mek yan­lış olur.

Ayrıca Reseller host­in­gle genel olarak daha pahalı bir fiyat aralık­larına sahip­tir. Yani bu host­in­g­lerin diğer host­in­glere göre daha yük­sek fiy­at­larda satışa sunul­duk­larını söyleye­bil­i­riz. Bunun yanında bir Reseller hostin­gin satın alın­masının ardın­dan host­ing bünye­sine bir­den fazla sis­temin konuş­landırıl­ması mümkün olmaktadır.

Reseller host­in­gler aracı kişiler tarafın­dan satışa sunulan host­ing hizmet­lerinden biri olmak­tadır. Host­ing ilk elden değil başka eller­den geçerek son kul­lanıcıya ulaş­mak­tadır. Bu nedenle teknik hizmet aşa­masında ve buna ben­zer bir­takım sorun­lar karşısında isten­meyen durum­lar ortaya çık­a­bilmek­te­dir. Dolayısıyla bu host­ing hizmeti pek de ter­cih edilmeyen ve uzman­lar tarafın­dan da tavsiye edilmeyen host­in­gler arasında yer almaktadır.

Tüm bun­ların yanında ise Reseller host­in­gler üzerinde PHP desteği, ASP ve ASP.Net desteği, kon­trol pan­eli, ticket ve tele­fon desteği, MySQL desteği, Ms Access desteği, MsSQL desteği, front­page desteği, 7/24 ftp erişimi, şifreli klasör oluş­turma, Cgi/Perl desteği, pop pro­tokolün­den mail alma, Smtp pro­tokolün­den mail gön­derme, mail hesapları yöne­timi, otomatik cevap­layıcı, otomatik mail yön­lendirme, web­mail desteği, ücret­siz anti-spam, ücret­siz anti-virüs, 7/24 sunucu izleme, 7/24 hat izleme, trafik izleme, periy­o­dik site yedek­leri, zaman­lan­mış işlem­ler ve alter­natif destek kanal­ları gibi özel­lik­leri görmek mümkün olmaktadır.

Eğer siz de bir Reseller host­ing ile yukarıda belirt­miş olduğumu avan­ta­jlara ve özel­lik­lere sahip bir sis­tem oluş­tur­mak istiy­or­sanız, yap­manız gereken sadece bu host­ing hizme­tine dahil olmak ve bir an önce sis­tem­lerinizi Reseller host­in­gler üzerinde konuşlandırmaktır.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Linux Hosting ÖzellikleriLinux Hosting Özellikleri: biggest online casinos Kullanıcılara internet sitelerini yükleme ve dünya geneline sunm...
  • En ucuz Domain Satın Al !En ucuz Domain Satın Al !: Yüksek ücretlere satılan domainlerden bıkmadınızmı? Yanıtız evet ise, bugün size Ta...
  • Free Host ÖzellikleriFree Host Özellikleri: Günümüzde internet kullanıcılarının ücret ödemeden sahip oldukları free hostlar birçok...
  • cPanel Nedir?cPanel Nedir?: Her hosting birtakım değişikliklerin, izinlerin ya da yapılandırılmaların gerçekleşleş...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri