Reseller Host­ing Özellikleri

Tekrar satışa sunula­bilen host­in­gler arasında yer alan Reseller host­in­gler, kul­lanıcılar için kendi bünyelerinde bir­takım özel­lik­ler bulun­dur­mak­tadır. Host­ing fir­maları tarafın­dan hizmete sunulan bu host­ing çeşidi, kul­lanıcıların altyapı oluş­tur­madan ticaret yap­malarına olanak sağlamaktadır.

Diğer yan­dan Reseller host­in­g­lerin başka bir özel­liği de gün içerisinde iste­nen rapor­ların diğer host­in­glerde olduğu gibi alı­na­ma­ması olmak­tadır. Örneğin VPS host­in­glerde gün içerisinde iste­nen bir zamanda yedek­leme yapıl­ması ve rapor alın­ması mümkün olmak­tadır. Ancak aynı duru­munda Reseller host­in­glerde yapıldığını söyle­mek yan­lış olur.

Ayrıca Reseller host­in­gle genel olarak daha pahalı bir fiyat aralık­larına sahip­tir. Yani bu host­in­g­lerin diğer host­in­glere göre daha yük­sek fiy­at­larda satışa sunul­duk­larını söyleye­bil­i­riz. Bunun yanında bir Reseller hostin­gin satın alın­masının ardın­dan host­ing bünye­sine bir­den fazla sis­temin konuş­landırıl­ması mümkün olmaktadır.

Reseller host­in­gler aracı kişiler tarafın­dan satışa sunulan host­ing hizmet­lerinden biri olmak­tadır. Host­ing ilk elden değil başka eller­den geçerek son kul­lanıcıya ulaş­mak­tadır. Bu nedenle teknik hizmet aşa­masında ve buna ben­zer bir­takım sorun­lar karşısında isten­meyen durum­lar ortaya çık­a­bilmek­te­dir. Dolayısıyla bu host­ing hizmeti pek de ter­cih edilmeyen ve uzman­lar tarafın­dan da tavsiye edilmeyen host­in­gler arasında yer almaktadır.

Tüm bun­ların yanında ise Reseller host­in­gler üzerinde PHP desteği, ASP ve ASP.Net desteği, kon­trol pan­eli, ticket ve tele­fon desteği, MySQL desteği, Ms Access desteği, MsSQL desteği, front­page desteği, 7/24 ftp erişimi, şifreli klasör oluş­turma, Cgi/Perl desteği, pop pro­tokolün­den mail alma, Smtp pro­tokolün­den mail gön­derme, mail hesapları yöne­timi, otomatik cevap­layıcı, otomatik mail yön­lendirme, web­mail desteği, ücret­siz anti-spam, ücret­siz anti-virüs, 7/24 sunucu izleme, 7/24 hat izleme, trafik izleme, periy­o­dik site yedek­leri, zaman­lan­mış işlem­ler ve alter­natif destek kanal­ları gibi özel­lik­leri görmek mümkün olmaktadır.

Eğer siz de bir Reseller host­ing ile yukarıda belirt­miş olduğumu avan­ta­jlara ve özel­lik­lere sahip bir sis­tem oluş­tur­mak istiy­or­sanız, yap­manız gereken sadece bu host­ing hizme­tine dahil olmak ve bir an önce sis­tem­lerinizi Reseller host­in­gler üzerinde konuşlandırmaktır.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri