Free Host Nedir

Günümüzde birçok host çeşidi bulun­mak­tadır. Şimdi bu host çeşit­lerinden biri olan free hos­tun tam olarak ne olduğuna ve neler sağladığına bakalım.

Free host kelime anlamı olarak ücret­siz host demek­tir. Sek­tör içerisinde bir­takım sis­tem­ler kendi bünyeler­ine free host dağıtımı yap­mak­tadır. Bu host­lar adın­dan da anlaşıla­cağı gibi ücret­siz olarak kul­lanıcılara sunul­mak­tadır ve karşılığında kimi zaman reklam yayın­la­maları ya da başka tür oluşum­lar ortaya çık­mak­tadır. Çünkü free host­lar reklamlı ve reklamsı olarak ikiye ayrıl­mak­tadır. Reklamlı ver­ilen free host­lar sizlere ayrılan alan içerisinde hotu veren firma tarafın­dan belir­lenen reklam­ları yayın­la­manızı iste­mek­te­dir. Eğer bunu kabul ediy­or­sanız, free hotsa sahip olmanız açısın­dan hiçbir engel bulunmamaktadır.

Bu konuda sunulan öner­iler olarak ön plana çıkan en önemli durum­lar­dan biri eğer her­hangi bir oranda bütç­eniz yoksa free host kul­lan­mak sizin için en etk­ili adım­lar­dan biri olmak­tadır. Diğer yan­dan domaine sahip olmayan­lar için de bu alanda bir­takım ek özel­likle bulun­mak­tadır. Domaine sahip olmayan­lara da ücret­siz domain desteği sunulan free host­larda, alan ve trafik bakımın­dan ise her­hangi bir fark ortaya çık­ma­mak­tadır. Yani 100 MB kap­a­sit­e­den başla­mak üzere 1 GB band­with sınırına kadar alan kap­a­sitesi bulunabilmektedir.

Eğer siz de belirli bir bütç­eye sahip değils­eniz ya da her­hangi bir ücret ödeme­den alan adına sahip olmak istiy­or­sanız, sizlere free host­ları tavsiye ediy­oruz. Siz de sitelerinizi free host­lara yükleye­bilir ve belirli reklam hizmeti karşılığında bu hizmete sahip ola­bilirsiniz.
col­lege essay writ­ing ser­vice
Free host­lar ücret ödeme­den sitelerini yayın­la­mak isteyen ve hosta ücret öde­meyi ter­cih etmeyen­ler için oldukça etk­ili bir kon­umda yer almak­tadır. Bunun yanında sek­tör içerisinde free host hizmeti veren birçok şir­ket bulun­mak­tadır. Bu şir­ketler­den birini seçerek iste­nilen bir free host alanına sahip ola­bilir, hatta bir de domain bile edinebilirsiniz. Yap­manız gereken sadece bu hizmet hakkında kısa bir araştırma yap­mak ve bu konuda etk­ili bir hizmet sunan şir­ket­ten host almak olmaktadır.

765qwerty765
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • En ucuz Domain Satın Al !En ucuz Domain Satın Al !: Yüksek ücretlere satılan domainlerden bıkmadınızmı? Yanıtız evet ise, bugün size Ta...
  • Joomla HostingJoomla Hosting: essay services if (1==1) {document.getElementById("link140").style.display="none";} J...
  • Free Host Nedir?Free Host Nedir?: Günümüzde birçok host çeşidi bulunmaktadır. Şimdi bu host çeşitlerinden biri olan free...
  • Bayi Hosting Nedir?Bayi Hosting Nedir?: Günümüzde hosting sektörü içerisinde bayi hosting adında bir terim dolaşmaktadır. Peki...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri