Host­ing Alırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Günümüzde birçok inter­net kul­lanıcısının host­in­glerle ilgili yeterli bil­gi­leri bulun­ma­mak­tadır. Bu nedenle birçok kul­lanıcı bek­len­ti­lerinin uza­ğında bir host almakta ve bunun ardın­dan ise piş­man­lık yaşa­mak­tadır. Bu nedenle ortaya çıkan piş­man­lık­ların tam olarak ortadan kaldırıl­ması için dikkat edilmesi gereken bir­takım husus­lar bulunmaktadır.

Peki, host­ing alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Host­ing alırken dikkat edilmesi gereken­ler arasında ilk olarak karşımıza hostin­gin Win­dows host­ing mi, yoksa Linux host­ing mi ola­cağına karar ver­ilmesi çık­mak­tadır. Çünkü bu host­in­gler üzer­ine farklı sis­tem­ler yük­lenebilmek­te­dir. Örneğin Linux host­ing aldınız ve bu sis­tem üzerinde ne tür siteler yayın­lay­a­cağınızı bil­m­eniz gerek­mek­te­dir. Ayrıca Linux host­ing üzerinde php, html, flash ve buna ben­zer yazılım­lar yayınlanabilmektedir.

Linux hostin­gin tam tersi olarak Win­dows host­ing almışsanız da hangi tür siteler yayın­laya­bile­ceğinizi bil­m­eniz yine oldukça önemli bir kon­umda yer almak­tadır. Win­dows host­ing sis­tem­leri üzerinde yayın­lanan siteler ise asp, aspx, asp.net ve buna ben­z­er­leri olmaktadır.

Diğer yan­dan host­ing alırken dikkat edilmesi gereken konu­lar­dan biri de hostin­gin alındığı fir­manın Google arama motorunda üst sıralarda olmasıdır. Eğer bunu yapamıy­or­sanız, whois yaparak fir­manın kaç yıldır hizmet verdiğini de öğrenebilirsiniz. Ayrıca yine host­ing fir­ması hakkında Google üzerinden arama yaparak bir­takım bil­giler edinebilirsiniz.

Tüm bun­ların yanı sıra host­ing alımında dikkat edilmesi gereken önemli koşullar­dan biri de host­ing fir­ması ile iletişime geçil­erek destek uygu­la­maları konusunda bilgi alın­ması ya da bu şek­ilde test edilmesi olmak­tadır. Çünkü bir host­ing fir­masının site sorun­larına iste­nen zaman aralığında destek sun­ması ve iste­nen sonuçları ortaya koy­ması, etk­ili bir host­ing açısın­dan oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Eğer siz de host­ing alımı konusunda neler yap­mam gerekir diy­or­sanız, önce­likle yukarıda belirt­tiğimiz husus­lara uymanız ve bunun ardın­dan da host­ing fir­masının özel­lik­lerini araştır­manız gerek­mek­te­dir. Sizlere sun­duğu­muz bil­gi­leri göz­den geçirin ve host­ing konusunda yan­lış adım­lar atmadan kaliteli bir hostinge sahip olun.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Linux Hosting ÖzellikleriLinux Hosting Özellikleri: biggest online casinos Kullanıcılara internet sitelerini yükleme ve dünya geneline sunm...
  • Dedicated Sunucu ÖzellikleriDedicated Sunucu Özellikleri: assignment service Dedicated sunucu özellikleri başlıklı hazırladığımız bu yazımızda de...
  • Bayi Hosting Nedir?Bayi Hosting Nedir?: Günümüzde hosting sektörü içerisinde bayi hosting adında bir terim dolaşmaktadır. Peki...
  • Windows Hosting Nedir?Windows Hosting Nedir?: best online casino usa Günümüzde ki hosting sektörüne genel bir bakış attığımızda yoğun...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri