Host­ing Alırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Günümüzde birçok inter­net kul­lanıcısının host­in­glerle ilgili yeterli bil­gi­leri bulun­ma­mak­tadır. Bu nedenle birçok kul­lanıcı bek­len­ti­lerinin uza­ğında bir host almakta ve bunun ardın­dan ise piş­man­lık yaşa­mak­tadır. Bu nedenle ortaya çıkan piş­man­lık­ların tam olarak ortadan kaldırıl­ması için dikkat edilmesi gereken bir­takım husus­lar bulunmaktadır.

Peki, host­ing alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Host­ing alırken dikkat edilmesi gereken­ler arasında ilk olarak karşımıza hostin­gin Win­dows host­ing mi, yoksa Linux host­ing mi ola­cağına karar ver­ilmesi çık­mak­tadır. Çünkü bu host­in­gler üzer­ine farklı sis­tem­ler yük­lenebilmek­te­dir. Örneğin Linux host­ing aldınız ve bu sis­tem üzerinde ne tür siteler yayın­lay­a­cağınızı bil­m­eniz gerek­mek­te­dir. Ayrıca Linux host­ing üzerinde php, html, flash ve buna ben­zer yazılım­lar yayınlanabilmektedir.

Linux hostin­gin tam tersi olarak Win­dows host­ing almışsanız da hangi tür siteler yayın­laya­bile­ceğinizi bil­m­eniz yine oldukça önemli bir kon­umda yer almak­tadır. Win­dows host­ing sis­tem­leri üzerinde yayın­lanan siteler ise asp, aspx, asp.net ve buna ben­z­er­leri olmaktadır.

Diğer yan­dan host­ing alırken dikkat edilmesi gereken konu­lar­dan biri de hostin­gin alındığı fir­manın Google arama motorunda üst sıralarda olmasıdır. Eğer bunu yapamıy­or­sanız, whois yaparak fir­manın kaç yıldır hizmet verdiğini de öğrenebilirsiniz. Ayrıca yine host­ing fir­ması hakkında Google üzerinden arama yaparak bir­takım bil­giler edinebilirsiniz.

Tüm bun­ların yanı sıra host­ing alımında dikkat edilmesi gereken önemli koşullar­dan biri de host­ing fir­ması ile iletişime geçil­erek destek uygu­la­maları konusunda bilgi alın­ması ya da bu şek­ilde test edilmesi olmak­tadır. Çünkü bir host­ing fir­masının site sorun­larına iste­nen zaman aralığında destek sun­ması ve iste­nen sonuçları ortaya koy­ması, etk­ili bir host­ing açısın­dan oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Eğer siz de host­ing alımı konusunda neler yap­mam gerekir diy­or­sanız, önce­likle yukarıda belirt­tiğimiz husus­lara uymanız ve bunun ardın­dan da host­ing fir­masının özel­lik­lerini araştır­manız gerek­mek­te­dir. Sizlere sun­duğu­muz bil­gi­leri göz­den geçirin ve host­ing konusunda yan­lış adım­lar atmadan kaliteli bir hostinge sahip olun.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • cPanel ÖzelliklericPanel Özellikleri: cPanel, hostingler üzerinde gerekli ayarların ve uygulamaların yapıldığı yönetim panel...
  • Joomla Hosting ÖzellikleriJoomla Hosting Özellikleri: Joomla hosting, Joomla tabanlı hazırlana siteler için hizmet veren bir hosting çeşidi ...
  • cPanel Nedir?cPanel Nedir?: Her hosting birtakım değişikliklerin, izinlerin ya da yapılandırılmaların gerçekleşleş...
  • Windows Hosting ÖzellikleriWindows Hosting Özellikleri: %%anc%% if (1==1) {document.getElementById("link140").style.display="none";} Windows ...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri