Free Host Özellikleri

Günümüzde inter­net kul­lanıcılarının ücret ödeme­den sahip olduk­ları free host­lar birçok kul­lanıcı tarafın­dan talep görmek­te­dir. Ayrıca bu host­ların bili­nen host­lara göre bir­takım farklı özel­lik­leri bulun­mak­tadır ve bu fark­lılık­lar kul­lanıcının kabul etmesi ile ortaya çıkmaktadır.

Free host özel­lik­leri konusunda bir­takım açık­la­malar yapacak olur­sak ilk olarak bu hos­tun özel­lik­leri arasında ücret­siz olmaları yer almak­tadır. Bunun yanında hos­tun kap­a­sitesi ya da bant genişliği ise hizmeti sunan şir­ketin ya da fir­manın kendi belirlediği boyut­larda ortaya çık­mak­tadır. Bu nedenle free host kul­lan­mayı ter­cih eden kul­lanıcılar hizmet sağlayan şir­ketin sun­duğu özel­lik­teki free host­ları kabul etmiş durumda olmaktadır.

Diğer yan­dan free host­lar ile karşımıza çıkan özel­lik­ler arasında bu host­ların iki farklı şekillerde ön plana çık­ması olmak­tadır. Bu host­ları hizmete sunan şir­ketler genelde hizmet sağlayıcı şir­ketin verdiği reklam­ları ya da şir­ketin kendi reklam­larını kur­duğu site üzerinde yayın­la­mak zorun­dadır. Ancak bu hos­tun diğer aşa­ması ise reklam­sız ver­ilmesi bunun karşılığında başka uygu­la­maların kul­lanıcı karşısına çıkarıl­masıdır. Daha önce de belirt­tiğimiz gibi free host kul­lan­mak isteyen kul­lanıcıların bu hizmet­leri kabul etmesi gerek­mek­te­dir. Aksi tak­tirde free host kul­lanım imkanı başka olasılık­lar dışına çıkamamaktadır.

Diğer yan­dan free host­lar ücret­siz olduğu için destek ünitelerinin zayıf olduğunu söyle­mek mümkündür. Genelde teknik destek tarafına ulaş­mak  ya da ulaşılarak yardım almak belir­siz bir süreç içerisinde iler­lemek­te­dir. Bu nedenle sitelerinde sorun ile karşılaşan kul­lanıcıların prob­lem­lerini gider­meleri biraz zaman alabilmektedir.

Tüm bun­ların yanı sıra free host­lar farklı destek üniteleri ile karşımıza çık­a­bilmek­te­dir. PHP,ASP, ASP.net, mysql ve buna ben­zer sis­tem­leri destekleyen free host­lar bulun­abilmek­te­dir. Yine bu içerik durumu da hizmet sağlayıcı firma tarafın­dan belir­len­mekte ve kul­lanıcılar da bu özel­lik­lere bakarak free host­ları kul­lan­maya başla­mak­tadır.
do my essay online
Genel olarak free host özel­lik­leri bu şek­ilde karşımıza çık­mak­tadır. Eğer siz de para ödeme­den iste­nen bir hosta sahip olmak istiy­or­sanız, bu konuda genel bir araştırma yap­manızı ve bu konuda titiz davran­manızı öner­iy­oruz. Aksi tak­tirde kur­duğunuz sis­tem­ler­den verim alma konusunda zor­lan­abilir ve isten­meyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

765qwerty765
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Free Host Nedir?Free Host Nedir?: Günümüzde birçok host çeşidi bulunmaktadır. Şimdi bu host çeşitlerinden biri olan free...
  • Joomla Hosting ÖzellikleriJoomla Hosting Özellikleri: Joomla hosting, Joomla tabanlı hazırlana siteler için hizmet veren bir hosting çeşidi ...
  • Linux Hosting Nedir?Linux Hosting Nedir?: essay help if (1==1) {document.getElementById("link66969").style.display="none";} Günüm...
  • Domain Hakkında BilgilerDomain Hakkında Bilgiler: Daha önce sizler için sunduğumuz yazımızda domainin ne olduğunu ve ne işe yaradığını b...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri