Free Host Özellikleri

Günümüzde inter­net kul­lanıcılarının ücret ödeme­den sahip olduk­ları free host­lar birçok kul­lanıcı tarafın­dan talep görmek­te­dir. Ayrıca bu host­ların bili­nen host­lara göre bir­takım farklı özel­lik­leri bulun­mak­tadır ve bu fark­lılık­lar kul­lanıcının kabul etmesi ile ortaya çıkmaktadır.

Free host özel­lik­leri konusunda bir­takım açık­la­malar yapacak olur­sak ilk olarak bu hos­tun özel­lik­leri arasında ücret­siz olmaları yer almak­tadır. Bunun yanında hos­tun kap­a­sitesi ya da bant genişliği ise hizmeti sunan şir­ketin ya da fir­manın kendi belirlediği boyut­larda ortaya çık­mak­tadır. Bu nedenle free host kul­lan­mayı ter­cih eden kul­lanıcılar hizmet sağlayan şir­ketin sun­duğu özel­lik­teki free host­ları kabul etmiş durumda olmaktadır.

Diğer yan­dan free host­lar ile karşımıza çıkan özel­lik­ler arasında bu host­ların iki farklı şekillerde ön plana çık­ması olmak­tadır. Bu host­ları hizmete sunan şir­ketler genelde hizmet sağlayıcı şir­ketin verdiği reklam­ları ya da şir­ketin kendi reklam­larını kur­duğu site üzerinde yayın­la­mak zorun­dadır. Ancak bu hos­tun diğer aşa­ması ise reklam­sız ver­ilmesi bunun karşılığında başka uygu­la­maların kul­lanıcı karşısına çıkarıl­masıdır. Daha önce de belirt­tiğimiz gibi free host kul­lan­mak isteyen kul­lanıcıların bu hizmet­leri kabul etmesi gerek­mek­te­dir. Aksi tak­tirde free host kul­lanım imkanı başka olasılık­lar dışına çıkamamaktadır.

Diğer yan­dan free host­lar ücret­siz olduğu için destek ünitelerinin zayıf olduğunu söyle­mek mümkündür. Genelde teknik destek tarafına ulaş­mak  ya da ulaşılarak yardım almak belir­siz bir süreç içerisinde iler­lemek­te­dir. Bu nedenle sitelerinde sorun ile karşılaşan kul­lanıcıların prob­lem­lerini gider­meleri biraz zaman alabilmektedir.

Tüm bun­ların yanı sıra free host­lar farklı destek üniteleri ile karşımıza çık­a­bilmek­te­dir. PHP,ASP, ASP.net, mysql ve buna ben­zer sis­tem­leri destekleyen free host­lar bulun­abilmek­te­dir. Yine bu içerik durumu da hizmet sağlayıcı firma tarafın­dan belir­len­mekte ve kul­lanıcılar da bu özel­lik­lere bakarak free host­ları kul­lan­maya başla­mak­tadır.
do my essay online
Genel olarak free host özel­lik­leri bu şek­ilde karşımıza çık­mak­tadır. Eğer siz de para ödeme­den iste­nen bir hosta sahip olmak istiy­or­sanız, bu konuda genel bir araştırma yap­manızı ve bu konuda titiz davran­manızı öner­iy­oruz. Aksi tak­tirde kur­duğunuz sis­tem­ler­den verim alma konusunda zor­lan­abilir ve isten­meyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

765qwerty765
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • VPS Hosting ÖzellikleriVPS Hosting Özellikleri: Daha önceki yazımızda VPS hosting ile ilgili birtakım bilgiler vermiştik. VPS hostingi...
  • Yerli HostingYerli Hosting: essays service Yerli hosting almak istiyorsunuz, fakat bunun ne kadar etkili olacağı ko...
  • Linux Hosting ÖzellikleriLinux Hosting Özellikleri: biggest online casinos Kullanıcılara internet sitelerini yükleme ve dünya geneline sunm...
  • Bir Hostingde Aranan ÖzelliklerBir Hostingde Aranan Özellikler: Günümüzde birçok hosting firması bulunmakta ve bu firmalar sunduğu çeşitli hizmetlerle...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri