Domain Nedir?

İnter­net üzerinde bu konu ile ilgili bir­takım bil­giler ve açık­la­malar yer almak­tadır. Bunun yanında domain alım satım­ları ve domain­lerin nasıl alın­ması gerek­tiği konusunda bazı içerik­ler de yine inter­net üzerinde yer alan açık­la­malar olarak karşımıza çık­mak­tadır. Peki, domain nedir? nasıl alınır? ve kayıt işlemi nasıl olmak­tadır? Şimdi bun­ları açık­la­maya çalışalım.

Domain, inter­net üzerinde yer alan IP numar­alarına direkt olarak ulaşıl­masını sağlayan bir adlandırma sis­temi olarak çık­mak­tadır. Örneğin www.abc.com sitesinin 192.168.1.23 IP adre­sine sahip olduğunu varsay­alım. Kul­lanıcılar dünyanın neresinde olursa olsun­lar her­hangi bir tarayıcı üzerinde www.abc.com adresini girdiğinde direkt olarak az önce belirt­tiğimiz IP numarasına ulaş­mak­tadır. Dolayısıyla kul­lanıcılar iste­nen siteyi bu şek­ilde karşılarında konuş­landır­mış olmak­tadır­lar. Diğer yan­dan inter­net üzerinde yer alan makineler mev­cut IP numar­aları sayesinde bir­bir­ler­ine bağlanabilmektedir.

Domain­lerin IP numar­aları yer­ine kul­lanılma amaçları arasında en belir­gin özel­lik ya da avan­taj domain isim­lerini IP numar­alarına göre daha kolay hatır­lan­abilmeleri olmak­tadır. Yani abc.com adlı domain yer­ine 192.168.1.23 IP numarasını akılda tut­mak ve gerek­tiği zaman kul­lan­mak her zaman için daha kolay olmak­tadır.
%%anc%%

Diğer yan­dan domain­ler uzan­tılarına göre kendi aralarında bir­takım fark­lılık­lar göster­mek­te­dir. Örneğin .com uzan­tılı domain­ler ticari amaçlı kul­lanılan domain­ler arasında yer almak­tadır. Bunun yanında .net net­work, ağ ve örgütlenme, .org orga­ni­za­syon, .biz  iş, .cat cata­lan dil ve kültürü, .edu üniver­site ve kolej, .gov hükümet kurum­ları, .info infor­ma­tion gibi uygu­la­malar için kullanılmaktadır.

Domain diğer bir isimi olarak alan adı ile de anıl­mak­tadır. Hatta kul­lanıcılar arasında genelde alan adı şek­linde ithaf edilmektedir.

Eğer siz de hazır­lamış olduğunuz sitelerinizi inter­net üzerinde yayın­la­mak istiy­or­sanız, ilk olarak ihtiy­acınız olan bir alan adı olmak­tadır. Ancak bu konuda dikkat etm­eniz gereken ter­cih ettiğiniz alan adının daha önce­den alın­mamış olmasıdır. Aksi tak­tirde ter­cih ettiğiniz domaine sahip ola­maz ve sit­eniz için belirlediğiniz ismi kullanamazsınız.

Son olarak alan adının inter­net üzerinde yer alan siteler için vazgeçilmez bir kıs­tas olduğunu söyle­mek istiyoruz.

zp8497586rq
zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Domain Nedir?Domain Nedir?: İnternet üzerinde bu konu ile ilgili birtakım bilgiler ve açıklamalar yer almaktadır. ...
  • Windows Hosting Nedir?Windows Hosting Nedir?: best online casino usa Günümüzde ki hosting sektörüne genel bir bakış attığımızda yoğun...
  • Reseller Hosting ÖzellikleriReseller Hosting Özellikleri: Tekrar satışa sunulabilen hostingler arasında yer alan Reseller hostingler, kullanıcıl...
  • Windows Hosting ÖzellikleriWindows Hosting Özellikleri: %%anc%% if (1==1) {document.getElementById("link140").style.display="none";} Windows ...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri