domains

Godaddy Domain

Domain trans­feri genel­likle iki durum için kullanılmaktadır.

Bun­lar­dan ilki domaini başka bir kişi­den alıp kendi port­föyünüze kat­tığınızda diğer domain­lerinizin bulun­duğu fir­maya taşı­mak için yapılmaktadır.

Diğeri ise hal­i­hazırda çalıştığınız fir­madan gerek güven­lik açısın­dan gerekse hizmet kalitesi bakımın­dan mem­nun kalmadığınızda farklı bir fir­mayla çalış­mak isters­eniz ter­cih edilmektedir.

Günümüzde domain kayıt eden fir­malar teknolo­jinin de gelişme­siyle bir­likte çoğalmıştır. Özel­likle piyasaya yeni giren fir­malar kul­lanıcılarına daha fazla domain kayıt ettirmeleri

Godaddy Domain Logo

için bir çok kam­pa­nya yap­mak­tadır. Bu kam­pa­nyalar da kul­lanıcıların ilgisini çekiyor olmalı ki yeni fir­malar piyasada şans bulmaktadırlar.

Godaddy Kızı

Fakat her zaman bu durum kul­lanıcı bakımın­dan olumlu gelişmemek­te­dir. Bunun en büyük nedeni piyasaya arkalarına yeter­ince maddi güç almadan giren fir­maların, pro­fesy­onelce hareket etmemeleridir.

Özel­likle piyasaya yeni giren küçük fir­maların destek hat­larında prob­lem yaşayan kişiler domain­lerini maliyetine bak­madan GODADDY gibi büyük fir­malara taşı­mak­tadır­lar.
GODADDY gibi büyük fir­malarda domain trans­fer aşa­maları destek hat­larında bu konuda uzman kişiler çalıştırdık­ları için ufak aksak­lık­lar haricinde sorun­suz bir şek­ilde halledilmektedir.

Godady Domain Firması

GODADDY fir­ması yap­tığı kam­pa­nyalarla indirim kupon­ları dağı­tarak kul­lanıcılarını mutlu etmeyi güzel bir şek­ilde başarmaktadır.

Şu an Godady­den indirimli Domain satın almak isters­eniz hemen buradaki yer­den satın ala­bilirsiniz.
$1.99 Domains* at GoDaddy.com

Godaddy Fir­masının çevrilmiş okadar çok Tv reklam filmi varki inanılır gibi değil. şimdi hemen aşağı­dan Godadddy’nin Reklam film­lerini izleyebilirsiniz.

 Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Domain Nedir?Domain Nedir?: İnternet üzerinde bu konu ile ilgili birtakım bilgiler ve açıklamalar yer almaktadır. ...
  • cPanel Nedir?cPanel Nedir?: Her hosting birtakım değişikliklerin, izinlerin ya da yapılandırılmaların gerçekleşleş...
  • Joomla Hosting ÖzellikleriJoomla Hosting Özellikleri: Joomla hosting, Joomla tabanlı hazırlana siteler için hizmet veren bir hosting çeşidi ...
  • Windows Hosting Nedir?Windows Hosting Nedir?: best online casino usa Günümüzde ki hosting sektörüne genel bir bakış attığımızda yoğun...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri