Domain Hakkında Bilgiler

Daha önce sizler için sun­duğu­muz yazımızda domainin ne olduğunu ve ne işe yaradığını belirt­miş ve bu konuda sizlere bir­takım bil­giler ver­m­eye çalışmıştık. Bu yazımızda ise domain konusunda biraz daha derin­lere inecek ve bu konuyu saha detaylı bir şek­ilde inceleye­ceğiz. Domain hakkında bil­giler başlıklı bu yazımızda siz de iste­nen bil­gilere ulaşabilirsiniz.

Domain inter­net üzerinde yer alan IP numar­alarının hatır­lan­makta güçlük çek­ilmesi nedeniyle ortaya çıkan bir uygu­lama olmak­tadır. 192.168.1.56 gibi IP numar­alarını hatır­la­mak her zaman için mümkün değildir. Ayrıca inter­net plat­for­munda mil­yarlarca sitenin bulun­duğu ve her kul­lanıcının bir gün içerisinde orta­lama 10 ya da 15 sit­eye giriş yap­tığı düşünülürse IP numar­alarını hatır­lama sorunu daha da ön plana çıka­cak­tır. Bu nedenle her kul­lanıcı inter­nete sun­mak iste­diği siteler için domain tedarik etmek zorun­dadır. IP adres­ler­ine karşılık gelen domain adlarının alın­ması ise yine inter­net üzerinden gerçekleşmektedir.

Diğer yan­dan domain alma işlem­lerinde dikkat edilmesi gereken bir­takım unsurlar bulun­mak­tadır. Bun­lar­dan biri daha önce alı­nan bir domain adının tekrar alı­na­ma­ması olmak­tadır. Yani www.abc.com adresi daha önce alın­mış ise bu domainin tekrar alın­ması mümkün olma­mak­tadır. Bu domain adına sahip olmak için bu adresi daha önce­den alan kişiye ulaşıl­ması ve ken­disin­den talep edilmesi gerek­mek­te­dir. Aksi tak­tirde bu adresin kul­lanıl­ması mümkün değildir.

Ayrıca dünya üzerinde domain adres­lerinin alınıp alın­madığı konusunda ara­malar yapıla­bilen siteler bulun­mak­tadır. Bu sitelerin içerisinde yer alan ilgili arama kutu­larına alın­mak iste­nen domain adı gir­ilmekte ve kul­lanımda olup olmadık­ları kon­trol edilebilmek­te­dir. Bunun yanında alı­nan domain adları yapılan kayıt işlem­i­nin ardın­dan 24 – 72 saat aralık­larında aktif edilmek­te­dir. Ortaya çıkan zaman için sunucu sitelerinin çalışma pren­si­p­lerinin de ön plana çık­tığını söyle­mek gerekir.

Bun­ların yanı sıra domain adları belirli süre aralık­ları ile satın alın­mak­tadır. Örneğin 1 yıl için alı­nan her­hangi bir domain adı, ver­ilen sürenin sonuna gelindiğinde tekrar ödeme yapıl­mazsa deak­tif olmakta ve kul­lanıcı artık bu domain adını kullanamamaktadır.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Godaddy DomainGodaddy Domain: help with essay writing Domain transferi genellikle iki durum için kullanılmaktadır. ...
  • cPanel ÖzelliklericPanel Özellikleri: cPanel, hostingler üzerinde gerekli ayarların ve uygulamaların yapıldığı yönetim panel...
  • Dedicated Sunucu ÖzellikleriDedicated Sunucu Özellikleri: assignment service Dedicated sunucu özellikleri başlıklı hazırladığımız bu yazımızda de...
  • Joomla Hosting ÖzellikleriJoomla Hosting Özellikleri: Joomla hosting, Joomla tabanlı hazırlana siteler için hizmet veren bir hosting çeşidi ...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri