VPS Host­ing Özellikleri

Daha önceki yazımızda VPS host­ing ile ilgili bir­takım bil­giler ver­miştik. VPS hostin­gin ne olduğunu açık­la­maya çalıştığımız bir önceki yazımız­dan sonra ise şimdi de VSP hostin­gin özel­lik­ler­ine bakacağız.

VPS hostin­gin Vir­tual Pri­vate Server şek­linde bir açılıma sahip­tir. Ayrıca bu host­in­gler vir­tuozzo gibi yazım­lar tarafın­dan belirli sayılarda bölünerek kul­lanıcılara sunul­mak­tadır. Bölme işlem­lerinde fir­maların ya da kul­lanıcıların ter­cih­leri ön plana çık­mak­tadır. Yani isteğe bağlı olarak bölme işlemi yapıla­bilmek­te­dir. VPS host­in­g­lerin en önemli özel­lik­leri bir sunucu üzerinde bulu­nan tüm özel­lik­leri bünyelerinden barındır­maları olmak­tadır. Bu nedenle VPS hostinge sahip olan kul­lanıcılar kendi­ler­ine ayrılmış olan bölüm içerisinde bir sunucu üzerinde işlem yapıy­or­lar­mış gibi hareket edebilmektedir.

Diğer yan­dan VPS host­in­g­lerin başka bir özel­liği ise gün­lük, haf­talık ve aylık rapor­lar ver­mesi olmak­tadır. Çünkü diğer host­in­glerde gün­lük yedek alma imkan­ları bulun­ma­mak­tadır. Ancak VPS host­in­gler ile günün her­hangi bir saatinde rapor almak ve sis­temi yedek­le­mek mümkün olmak­tadır. Bunun yanında VPS host­in­gler üzerinde kul­lanıcılar cpu ve sql kul­lanım oran­larını göre­bilmek­te­dir. Bu sayede hesaplarını göre­bilme imkanına sahip olan kul­lanıcılar sınır aşımı yap­madan hesaplarını kon­trol altında tutabilmek­te­dir. Diğer yan­dan eğer VPS hostinginizi parçalara böldüy­s­eniz ve bir­takım kul­lanıcı ya da müş­ter­i­lerinize dağıt­tıysanız, hesap aşım­ları anında uyarıları ken­di­niz yapa­bilir ve isten­meyen bir zaman zarfı içerisinde sitenin en başta ki firma tarafın­dan kap­atıl­masını önleyebilirsiniz.

Ayrıca VPS host­in­gler ile sis­tem içerisinde ki her­hangi bir bir­imi iste­diğiniz gibi restart ede­bilirsiniz. Mail server, ftp ve buna ben­zer sis­tem­lerde sorun oluş­ması halinde bu bir­im­leri ayrı ayrı restart etm­eniz mümkün olmak­tadır. Whm pan­elden ilgili bir­im­lere ulaşarak bir­im­leri restart etm­enizse oldukça mümkün olmak­tadır. Bunun yanında servis üzerinde ki prob­lem­ler de ssh ile kolayca düzen­lenebilmekte ve kon­trol edilebilmektedir.

Etk­ili bir VPS host­ingde aranan diğer özel­lik­ler arasında ise güçlü bir sunucu, fir­manın sahip olduğu net­work hat­tının sorun­suz olması ve servisi sağlayan fir­manın sql bağlantı lim­i­tinin yük­sek olması yer almaktadır.

Siz de iste­nen bir VPS host­ing için gerekli koşullara dikkat edin ve sis­tem­lerinizde sorun­lar yaşamayın.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Domain Nedir?Domain Nedir?: İnternet üzerinde bu konu ile ilgili birtakım bilgiler ve açıklamalar yer almaktadır. ...
  • Reseller HostingReseller Hosting: essays writing Reseller hosting tekrar pazarlana yani satışa sunulan anlamına gelen hos...
  • cPanel Nedir?cPanel Nedir?: Her hosting birtakım değişikliklerin, izinlerin ya da yapılandırılmaların gerçekleşleş...
  • Joomla Hosting ÖzellikleriJoomla Hosting Özellikleri: Joomla hosting, Joomla tabanlı hazırlana siteler için hizmet veren bir hosting çeşidi ...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri