VPS Host­ing Özellikleri

Daha önceki yazımızda VPS host­ing ile ilgili bir­takım bil­giler ver­miştik. VPS hostin­gin ne olduğunu açık­la­maya çalıştığımız bir önceki yazımız­dan sonra ise şimdi de VSP hostin­gin özel­lik­ler­ine bakacağız.

VPS hostin­gin Vir­tual Pri­vate Server şek­linde bir açılıma sahip­tir. Ayrıca bu host­in­gler vir­tuozzo gibi yazım­lar tarafın­dan belirli sayılarda bölünerek kul­lanıcılara sunul­mak­tadır. Bölme işlem­lerinde fir­maların ya da kul­lanıcıların ter­cih­leri ön plana çık­mak­tadır. Yani isteğe bağlı olarak bölme işlemi yapıla­bilmek­te­dir. VPS host­in­g­lerin en önemli özel­lik­leri bir sunucu üzerinde bulu­nan tüm özel­lik­leri bünyelerinden barındır­maları olmak­tadır. Bu nedenle VPS hostinge sahip olan kul­lanıcılar kendi­ler­ine ayrılmış olan bölüm içerisinde bir sunucu üzerinde işlem yapıy­or­lar­mış gibi hareket edebilmektedir.

Diğer yan­dan VPS host­in­g­lerin başka bir özel­liği ise gün­lük, haf­talık ve aylık rapor­lar ver­mesi olmak­tadır. Çünkü diğer host­in­glerde gün­lük yedek alma imkan­ları bulun­ma­mak­tadır. Ancak VPS host­in­gler ile günün her­hangi bir saatinde rapor almak ve sis­temi yedek­le­mek mümkün olmak­tadır. Bunun yanında VPS host­in­gler üzerinde kul­lanıcılar cpu ve sql kul­lanım oran­larını göre­bilmek­te­dir. Bu sayede hesaplarını göre­bilme imkanına sahip olan kul­lanıcılar sınır aşımı yap­madan hesaplarını kon­trol altında tutabilmek­te­dir. Diğer yan­dan eğer VPS hostinginizi parçalara böldüy­s­eniz ve bir­takım kul­lanıcı ya da müş­ter­i­lerinize dağıt­tıysanız, hesap aşım­ları anında uyarıları ken­di­niz yapa­bilir ve isten­meyen bir zaman zarfı içerisinde sitenin en başta ki firma tarafın­dan kap­atıl­masını önleyebilirsiniz.

Ayrıca VPS host­in­gler ile sis­tem içerisinde ki her­hangi bir bir­imi iste­diğiniz gibi restart ede­bilirsiniz. Mail server, ftp ve buna ben­zer sis­tem­lerde sorun oluş­ması halinde bu bir­im­leri ayrı ayrı restart etm­eniz mümkün olmak­tadır. Whm pan­elden ilgili bir­im­lere ulaşarak bir­im­leri restart etm­enizse oldukça mümkün olmak­tadır. Bunun yanında servis üzerinde ki prob­lem­ler de ssh ile kolayca düzen­lenebilmekte ve kon­trol edilebilmektedir.

Etk­ili bir VPS host­ingde aranan diğer özel­lik­ler arasında ise güçlü bir sunucu, fir­manın sahip olduğu net­work hat­tının sorun­suz olması ve servisi sağlayan fir­manın sql bağlantı lim­i­tinin yük­sek olması yer almaktadır.

Siz de iste­nen bir VPS host­ing için gerekli koşullara dikkat edin ve sis­tem­lerinizde sorun­lar yaşamayın.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • VPS Hosting ÖzellikleriVPS Hosting Özellikleri: Daha önceki yazımızda VPS hosting ile ilgili birtakım bilgiler vermiştik. VPS hostingi...
  • Yabancı HostingYabancı Hosting: Eğer sitelerinizi yabancı hostinglerde barındırmak istiyorsanız, öncelikle yabancı hos...
  • Reseller HostingReseller Hosting: essays writing Reseller hosting tekrar pazarlana yani satışa sunulan anlamına gelen hos...
  • Dedicated Sunucu ÖzellikleriDedicated Sunucu Özellikleri: assignment service Dedicated sunucu özellikleri başlıklı hazırladığımız bu yazımızda de...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri