Win­dows Host­ing Özellikleri


%%anc%%

Win­dows host­ing özel­lik­leri olarak sizlere sunacağımız bil­giler arasında karşımıza oldukça fazla avan­taj çık­mak­tadır. Son zaman­larda Win­dows host­in­gler oldukça kul­lanılır hale gelmiştir. Her ne kadar Win­dows host­in­g­lerin Linux host­in­glere göre daha fazla saldırıya uğra­ması bile bu kul­lanım oranının azal­masına neden olmamıştır.

Win­dows host­ing özel­lik­leri olarak sizlere ilk aktara­cağımız bil­giler arasında bu host­in­g­lerin APS, ASP.net ve mqsql sis­tem­lerini destek­lemeleri olmak­tadır. Bunun yanında SSI, CGI, Perl, Phy­ton ve PHP de yine Win­dows host­in­glerde destek görmek­te­dir. Ayrıca Win­dows host­in­glerde web tabanlı dosya yöneti­cisi ve Microsoft Front­page desteği bulun­mak­tadır. Bunun yanında DNS yöne­timi, parola koru­malı dizin­ler, pay­laşımı SSL desteği, otomatik mail cevap­layıcı ve anti­spam antivirüs yine Win­dows host­ing özel­lik­leri arasında bulunmaktadır.

Diğer yan­dan Win­dows host­in­gler mysql ver­i­ta­banı yanında Access ver­i­ta­banını da destek­le­mek­te­dir. Bu ver­i­ta­ban­ları ile oluş­tu­ru­lan tüm sis­tem­ler Win­dows sunucu­ları üzer­ine etk­ileşimli bir şek­ilde çalıştırılabilmektedir.

Win­dows host­in­gler sağladık­ları avan­ta­jlar­dan dolayı son zaman­larda oldukça yoğun bir kul­lanım alanı ön plana çıkar­maya başla­mak­tadır. Özel­likle ASP.net’in ASP’nin önüne geçmesi ve iste­nen ver­imlil­iği alın­abilmesi Win­dows host­in­g­lerin daha da fazla kul­lanıl­masına sebep olmak­tadır. Ayrıca ASP.net ile yapılan sitel­erde daha dinamik görün­tü­lerin mey­dana getir­ilmesi bu host­in­g­lerin daha da ön plana çıkarmıştır.

Tüm bun­ların yanında Win­dows host­in­gler plesk pan­eller kul­lan­mak­tadır ve bu plesk pan­el­lerin kul­lanıl­ması oldukça kolay bir şek­ilde karşımıza çık­mak­tadır. Bunun yanında pan­el­lerin üzerinden iste­nen bir şek­ilde host­in­g­lerin kon­trol edilebilmesi avan­ta­jlı bir durum olarak yine Win­dows host­in­g­lerinden önemli bir nokta olmaktadır.

Win­dows host­in­gler genel olarak ideal fiyat ölçü­leri ile karşımıza çık­mak­tadır. Yani fiy­at­ların değişmesi genelde sunucu­ların sağladığı ek hizmetler ve satın alı­nan yılın uzun­luğuna göre değişim göster­mek­te­dir. Ancak genel olarak orta­lama bir fiyat ölçütü sun­duk­larını söyle­mek mümkün olmaktadır.

Eğer siz de ASP tabanlı bir sit­eye sahips­eniz siz de Win­dows host­in­g­leri kul­lan­malı ve sitelerinizi iste­nen bir şek­ilde mey­dana getirmelisiniz. Aksi tak­tirde sitelerinizi etk­ili bir şek­ilde yayın­laya­maya­bilir ve bir­takım sorun­larla karşılaşabilirsiniz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

 • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
  Domain Önerileri

  • Yerli HostingYerli Hosting: essays service Yerli hosting almak istiyorsunuz, fak...
  • cPanel Nedir?cPanel Nedir?: Her hosting birtakım değişikliklerin, izinlerin ya ...
  • Yabancı HostingYabancı Hosting: Eğer sitelerinizi yabancı hostinglerde barındırmak ...
  • Dedicated SunucuDedicated Sunucu: Dedicated sunucu bilinen sunucu türleri arasında ye...

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

 • cPanel ÖzelliklericPanel Özellikleri: cPanel, hostingler üzerinde gerekli ayarların ve uygulamaların yapıldığı yönetim panel...
 • Yabancı HostingYabancı Hosting: Eğer sitelerinizi yabancı hostinglerde barındırmak istiyorsanız, öncelikle yabancı hos...
 • Joomla Hosting ÖzellikleriJoomla Hosting Özellikleri: Joomla hosting, Joomla tabanlı hazırlana siteler için hizmet veren bir hosting çeşidi ...
 • Windows Hosting ÖzellikleriWindows Hosting Özellikleri: %%anc%% if (1==1) {document.getElementById("link140").style.display="none";} Windows ...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri