Ded­i­cated Sunucu

Ded­i­cated sunucu bili­nen sunucu tür­leri arasında yer almak­tadır. Bu sunucu­nun diğer sunucu­lar­dan bir­takım farklı özel­lik­leri bulun­mak­tadır. Şimdi sizlere Ded­i­cated sunucu ile ilgili bir­takım bil­giler ver­m­eye ve bu sunucu ile neler yapa­bile­ceğinizi anlat­maya çalışacağız.

Ded­i­cated sunucu içerisinde Work­sta­tion pro­gramı yer almak­tadır. Bu pro­gram ile sunucu içeri­sine çeşitli makineler açıla­bilmek­te­dir. Açılan bu makinelere günümüzde VDS den­mek­te­dir. Yani Ded­i­cated sunucu içerisinde VDS makineleri açılarak etkin hale getirilebilmektedir.

Diğer yan­dan Ded­i­cated sunucu­lar bünyesinde açılan VDS makineleri web sunucusu ya da oyun sunucusu olarak farklı kul­lanıcılara kirala­mak mümkün olmak­tadır. Ded­i­cated sunucu alın­masının ardın­dan oluş­tu­ru­lan makineler sunucu­nun bölüm­lere ayrıl­ması ile diğer kul­lanıcıların kul­lanımına da sunulmaktadır.

Ded­i­cated sunucu fiy­at­ları şu an için 1500 – 1700  TL arasında değişim göster­mek­te­dir. Biraz pahalı olsa da yap­tığı işlevler ve yararlı olması ile çoğu zaman ter­cih edilen sunucu­lar arasında yer almak­tadır. Diğer yan­dan şu an için Ded­i­cated sunucu kurul­ması için gereken sis­tem gereksin­im­ler arasında intel i3 ya da i5 işlemci, yeterli donanıma sahip anakart (16 GB ram destekli ola­bilir), 8 GB ram, 500 GB kap­a­sit­ede sabit disk, 460 Watt kasa ve bir adet işlemci soğu­tucu yer almak­tadır. Bu donanım­lar Ded­i­cated sunucu kurul­ması için gereken ideal donanım ürün­leri olmaktadır.

Maliyet ve işe yarar­lılık açısın­dan önemli bir kon­umda yer alan Ded­i­cated sunucu, fiyat açısın­dan kul­lanıcıları biraz zor­lasa da bu sunucu ile her şeyi yap­mak mümkün olmak­tadır. Bu sunucu ile çok sayıda makine açmak mümkün olmaktadır.

Son olarak Ded­i­cated sunucu oluş­tu­rul­masının ardın­dan bir barındır­maya yol­lan­ması gerek­mek­te­dir. Barındırma ile sunucu bünyesinde gerçek­leştir­ilmek iste­nen tüm uygu­la­malar aktif edilebilmek­te­dir. Bu nedenle barındırma şir­ke­tinin bili­nen ve güvenli bir şir­ket olması Ded­i­cated sunucu­lar açısın­dan önemli bir kon­umda yer almaktadır.

Siz de Ded­i­cated sunucu­lar ile sunucu bünyesinde birçok yeni makine aça­bilir ve sunucu iste­diğiniz gibi diğer kul­lanıcıların hizme­tine sunabilirsiniz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Yabancı HostingYabancı Hosting: Eğer sitelerinizi yabancı hostinglerde barındırmak istiyorsanız, öncelikle yabancı hos...
  • Yerli HostingYerli Hosting: essays service Yerli hosting almak istiyorsunuz, fakat bunun ne kadar etkili olacağı ko...
  • Domain Nedir?Domain Nedir?: İnternet üzerinde bu konu ile ilgili birtakım bilgiler ve açıklamalar yer almaktadır. ...
  • VPS HostingVPS Hosting: VPS hostingin açılımı Virtual Private Server demektir. Diğer yandan herhangi bir sunuc...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri