Ded­i­cated Sunucu

Ded­i­cated sunucu bili­nen sunucu tür­leri arasında yer almak­tadır. Bu sunucu­nun diğer sunucu­lar­dan bir­takım farklı özel­lik­leri bulun­mak­tadır. Şimdi sizlere Ded­i­cated sunucu ile ilgili bir­takım bil­giler ver­m­eye ve bu sunucu ile neler yapa­bile­ceğinizi anlat­maya çalışacağız.

Ded­i­cated sunucu içerisinde Work­sta­tion pro­gramı yer almak­tadır. Bu pro­gram ile sunucu içeri­sine çeşitli makineler açıla­bilmek­te­dir. Açılan bu makinelere günümüzde VDS den­mek­te­dir. Yani Ded­i­cated sunucu içerisinde VDS makineleri açılarak etkin hale getirilebilmektedir.

Diğer yan­dan Ded­i­cated sunucu­lar bünyesinde açılan VDS makineleri web sunucusu ya da oyun sunucusu olarak farklı kul­lanıcılara kirala­mak mümkün olmak­tadır. Ded­i­cated sunucu alın­masının ardın­dan oluş­tu­ru­lan makineler sunucu­nun bölüm­lere ayrıl­ması ile diğer kul­lanıcıların kul­lanımına da sunulmaktadır.

Ded­i­cated sunucu fiy­at­ları şu an için 1500 – 1700  TL arasında değişim göster­mek­te­dir. Biraz pahalı olsa da yap­tığı işlevler ve yararlı olması ile çoğu zaman ter­cih edilen sunucu­lar arasında yer almak­tadır. Diğer yan­dan şu an için Ded­i­cated sunucu kurul­ması için gereken sis­tem gereksin­im­ler arasında intel i3 ya da i5 işlemci, yeterli donanıma sahip anakart (16 GB ram destekli ola­bilir), 8 GB ram, 500 GB kap­a­sit­ede sabit disk, 460 Watt kasa ve bir adet işlemci soğu­tucu yer almak­tadır. Bu donanım­lar Ded­i­cated sunucu kurul­ması için gereken ideal donanım ürün­leri olmaktadır.

Maliyet ve işe yarar­lılık açısın­dan önemli bir kon­umda yer alan Ded­i­cated sunucu, fiyat açısın­dan kul­lanıcıları biraz zor­lasa da bu sunucu ile her şeyi yap­mak mümkün olmak­tadır. Bu sunucu ile çok sayıda makine açmak mümkün olmaktadır.

Son olarak Ded­i­cated sunucu oluş­tu­rul­masının ardın­dan bir barındır­maya yol­lan­ması gerek­mek­te­dir. Barındırma ile sunucu bünyesinde gerçek­leştir­ilmek iste­nen tüm uygu­la­malar aktif edilebilmek­te­dir. Bu nedenle barındırma şir­ke­tinin bili­nen ve güvenli bir şir­ket olması Ded­i­cated sunucu­lar açısın­dan önemli bir kon­umda yer almaktadır.

Siz de Ded­i­cated sunucu­lar ile sunucu bünyesinde birçok yeni makine aça­bilir ve sunucu iste­diğiniz gibi diğer kul­lanıcıların hizme­tine sunabilirsiniz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Linux Hosting Nedir?Linux Hosting Nedir?: essay help if (1==1) {document.getElementById("link66969").style.display="none";} Günüm...
  • Linux Hosting ÖzellikleriLinux Hosting Özellikleri: biggest online casinos Kullanıcılara internet sitelerini yükleme ve dünya geneline sunm...
  • Free Host ÖzellikleriFree Host Özellikleri: Günümüzde internet kullanıcılarının ücret ödemeden sahip oldukları free hostlar birçok...
  • Windows Hosting Nedir?Windows Hosting Nedir?: best online casino usa Günümüzde ki hosting sektörüne genel bir bakış attığımızda yoğun...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri