VPS Host­ing

VPS hostin­gin açılımı Vir­tual Pri­vate Server demek­tir. Diğer yan­dan her­hangi bir sunucu­nun bir­takım yazılım­lar ile bölünerek belirli bir sayıda parçaya bölünerek son kul­lanıcılara ulaştırıl­masına VPS den­mek­te­dir. Bu bölüm­lemeler fir­madan fir­maya değişik­lik­ler göster­mek­te­dir. Yani kimi fir­malar bu hostingi 10 parçaya ayırırken kimi fir­malar ise 15–20 ayda 30 parçaya ayırabilmektedir.

VPS hostin­gin ne önemli özel­lik­lerinden biri bir sunucu içerisinde bulu­nan tüm özel­lik­lerin barındır­ması olmak­tadır. Bu sayede VPS host­ing alan kul­lanıcılar bir sunucusu var­mış gibi rahat hareket edebilmektedir.

VPS host­ing ile karşımıza çıkan başka bir özel­lik ise bu host­ing ile günün her saati yedek alın­abilme­sidir. Çünkü bir reseller ile günün her­hangi bir saatinde yedek almak mümkün değildir, ancak VPS host­ing ile gün­lük, haf­talık ya da günün her­hangi bir saatinde yedek almak mümkün olmak­tadır. Diğer yan­dan resellerda hesapların cpu ve sql kul­lanım­larını görmek mümkün olma­mak­tadır. Bunun arın­dan ise hesapların her­hangi birinin sınırı geçmesi halinde oluş­tu­ru­lan siteler fir­malar tarafın­dan kap­atıla­bilmek­te­dir. Ancak VPS host­in­gler için bu tür durum­lar geçerli değildir. VPS host­in­glerde bu konu­larda iste­nilen rahatlık­lar sunul­makta ve kul­lanıcının iste­nilen hesap bil­gi­sine ulaş­ması mümkün olmaktadır.

Diğer yan­dan VPS host­in­glerde iste­nilen bir­im­ler kolayca açılıp kap­atıla­bilmekte ve sunucu iste­nilen şek­ilde kap­atılıp tekrar başlatıla­bilmek­te­dir. Buna örnek olarak ise mail server ya da ftp sunucusunda sorun­ların oluş­tuğu anlar söylenebilir. Bu anlarda iste­nilen bir­im­lerin restart edilmesi mümkün ola­bilmek­te­dir. Bunun yanında yine sorun oluşan alan­lar üzer­ine ssh ile giriş yapılarak exim, php.ini, http.conf ve crontab gibi ayarlar kolayca yapıla­bilmek­te­dir.
%%anc%%

VPS host­in­gler diğer host­ing çeşit­ler­ine göre kolay kul­lanımı ve anında müda­hale şansı ile ortaya çık­mak­tadır. Birçok sorun VPS host­in­gler içerisinde iste­nen bir şek­ilde kon­trol altına alın­abildiği gibi kul­lanıcı rahatlığı da bu host­in­glerde ön plana çıkan sonuçlar arasında yer almak­tadır. Siz de host­in­g­lerinizde rahatlık ve kolay kul­lanım arıy­or­sanız, sizlere VPS host­in­g­leri tavsiye ediyor ve iste­nen sonuçlara bu host­ing sayesinde kavuşa­bile­ceğinizi söyle­mek istiyoruz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri