Yerli Host­ing

Yerli host­ing almak istiy­or­sunuz, fakat bunun ne kadar etk­ili ola­cağı konusunda her­hangi bir bil­giniz bulun­muyor. O halde sizlere bu konuda bir­takım bil­giler vere­lim ve sizlere yardımcı olmaya çalışalım.

Önce­likle Türkiye’de yer alan bazı yerli host­ları sizlere açık­la­yarak başlay­alım. Türkiye’de yer alan ilk 10 host­ing fir­ması şu şek­ilde şekil­len­mek­te­dir. Radore, turk­ishost, webarısı, natro­host, isim tescil, türk ticaret, sadece host­ing, markum, doruknet ve turhost şu an için Türkiye pazarında hizmet veren yerli host­lar olmak­tadır. Bunun yanında bu host şir­ket­leri dışında hizmet veren bir­takım fir­malarda mevcuttur.

Şimdi yerli host­lar konusunda bir­takım bil­giler ver­m­eye çalışalım. Önce­likle yerli host­lar konusunda karşımıza çıkan ilk avan­ta­jlı durum host fir­maları ile kolay iletişim sağlan­abilmesi olmak­tadır. Çünkü yabancı host­lara göre yerli host­larla yapılan iletilim ağları oldukça kolay bir şek­ilde gelişmekte ve ön plana çık­mak­tadır. Bunun yanında yerli host­lar yabancı host­lara göre daha ekonomik boyut­larda bulun­mak­tadır. Genel bir kıyaslama yap­tığımızda yerli host­ların yıl­lık fiy­at­ları 15–20 TL arasın­dayken, yabancı host­ların sadece aylık ücret­leri bu oranda karşımıza çıkmaktadır.

Diğer yan­dan yerli host satın alan kul­lanıcıların yabancı dil bilme zorun­lu­luğu bulun­ma­mak­tadır. Çünkü yabancı host­larla çalışan kul­lanıcıların destek iste­dik­lerinde ya da iletişime geçme zorun­lu­luk­larında İngilizce bilmeleri gerek­mek­te­dir. Aksi tak­tirde hostta doğa­cak prob­lem­lerin gider­ilmesi pek de mümkün olma­mak­tadır. Ancak yerli host fir­maları için bu tür sorun­ların mey­dana gelmesi pek de mümkün değildir. Bu fir­malara sorun­ların açık bir şek­ilde aktarıl­ması sayesinde fir­malar kısa zaman içerisinde destek sun­maya çalışmaktadır.

Tüm bun­ların yanı sıra Türk host­larında ortaya çıkan etk­ili bir durum ise destek sunma zaman­larının oldukça kısa ve geniş kap­samlı olmasıdır. Yani bir yerli host aldınız ve bir­takım sorun­larla karşı karşıya kaldınız. Host şir­ke­tini­zle iletişime geç­m­enizin ardın­dan en geç 2 — 3 saat içerisinde ya da aynı gün içerisinde destek bula­bilmek­tesiniz. Bu nedenle yerli host­lar kul­lanıcılar tarafın­dan öner­ilen host seçenek­leri ve tavsiyeleri arasında yer almaktadır.

Siz de bu konuda iste­nen sonuçların ön plana çık­masını istiy­or­sanız ve prob­lem­ler ile karşı karşıya kaldığınızda muhatap ola­cak bir­i­lerini direkt olarak karşınızda görmeyi arzu ediy­or­sanız, sizlere yerli host şir­ket­lerini öneriyoruz.

Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

Bir Cevap Yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

  • Kaliteli Host ve Alan adı bulmak için Gelişmiş google Arama Motoru
    Domain Önerileri

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • Bir Hostingde Aranan ÖzelliklerBir Hostingde Aranan Özellikler: Günümüzde birçok hosting firması bulunmakta ve bu firmalar sunduğu çeşitli hizmetlerle...
  • Domain Nedir?Domain Nedir?: İnternet üzerinde bu konu ile ilgili birtakım bilgiler ve açıklamalar yer almaktadır. ...
  • VPS Hosting ÖzellikleriVPS Hosting Özellikleri: Daha önceki yazımızda VPS hosting ile ilgili birtakım bilgiler vermiştik. VPS hostingi...
  • Yabancı HostingYabancı Hosting: Eğer sitelerinizi yabancı hostinglerde barındırmak istiyorsanız, öncelikle yabancı hos...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri