Alexa değeri ile Dünyanın 80. sırasında Bulu­nan web sitesi GoDaddy.com  ‘u duy­mayanımız yok­tur sanırım.

Ağır­lıklı Domain satışı gerçek­leştiren Amerikan kökenli Çok güçlü bir Host­ing ve Domain Sağlayıcıdır, asıl önemli özel­liği kolay kul­lanım sağlamış olmasıdır, öyle­sine basit bir arayüze sahip ki asıl hedef kitlesi  web­mas­ter değilde direkt son kul­lanıcıya hitap etmek­te­dir.
GoDaddy.com Adre­sine gidip domain­leri inceliyebilirsiniz.

Reseller Satın almak isters­eniz %25 indirim kam­pa­nyası ile Buraya Tık­la­yarak Satın Alabilirsiniz.

Host­ing Paket­lerinde ise şu an 1.99 Dolar­dan Başlayan kam­pa­nyalı Host­ing Fiy­at­ları mevcut.

Godaddy hostin­gin kul­lanıcı yorum­larıda oldukça başarılı. Panel olarak domain pan­elini kul­lanıy­o­rum ve bugünekadar kul­landığım tüm pan­el­lerin içerisinde en basit ara yüze sahip ve pro­fos­y­onelce hazır­lan­mış  ara yüze sahip hostin pan­elininde aynı şek­ilde olduğunu düşünüy­o­rum.
$1.99/mo Web Hosting

27 Mart 2012 Tar­i­hinekadar Tüm Sipar­iş­lerinizde Geçerli %30’luk indirim Linkidir.

Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..