Bayi Host­ing Nedir?

Günümüzde host­ing sek­törü içerisinde bayi host­ing adında bir terim dolaş­mak­tadır. Peki, nedir bu bayi hosting?

Bayi host­ing diğer adı ile reseller host­ing olan ve kul­lanıcıların bir host­ing fir­ması gibi hizmet sun­masını sağlayan bir host­ing çeşidi olarak karşımıza çık­mak­tadır. Bayi hostinge sahip olan bir kul­lanıcı adeta bir host­ing fir­ması gibi hizmet vere­bilmek­te­dir. İste­nilen paket büyük­lüğü sunula­bilen bu hizmet sayesinde sahip olun­ması gereken sadece alan ve trafiği yeterli olan bir bayi hostinge sahip olunmasıdır.

Bayi hostin­gin alın­masın­dan sonra yöne­tim işlem­lerinin yapıl­ması için site adının sonun a /WHM yazıl­ması yeterli olmak­tadır. Bu şek­ilde yöne­tim pan­e­line gir­ilmekte ve iste­nilen işlem­ler yapıla­bilmek­te­dir. Genel olarak bu işlem­ler arasında hesap ekleme ya da kaldırma, kota belir­leme, paket oluş­turma, askıya alma, DNS yön­lendirme ve buna ben­zer birçok işlem yapılabilmektedir.

Diğer yan­dan bayi host­ing yani diğer adı ile reseller host­ing sunucu­ları alı­nan hostin­gin alındığı şir­ketin bünyesinde bulun­mak­tadır. Ayrıca reseller host­ing konusunda dikkat edilmesi gerekenin güve­nilir bir şir­ket­ten satın alın­ması olmak­tadır. Çünkü bayi host­ing hizmet­leri aracı kişiler tarafın­dan hizmete sunul­makta ve her­hangi bir sorun olduğu anda önce­likle kul­lanıcı aracı kişi ile bağlan­tıya geçmekte ve son­rasında ise aracı kişi de hostin­gin satın alındığı şir­ke­tle irt­ibat kur­maya çalış­mak­tadır. Çünkü satıcı şir­ket ile irt­ibat kurul­masının ardın­dan yardım ya da teknik destek alın­abilmek­te­dir. Bu nedenle güve­nilir olmayan ve bil­in­meyen şir­ketler­den host­ing hizmeti alın­ması genelde tavsiye edilmemektedir.

Diğer yan­dan reseller host­in­gler ile ulus­lar arası domain­ler de destek­len­mek­te­dir. Bunun yanında örneğin www.abc.com site­sine abc.com yazarak da girmek mümkündür.

Bun­ların yanı sıra bayi host­in­gler fiyat aşa­masın da ise kul­lanıcıları pek de zor­layan fiyat aralık­larına sahip olma­mak­tadır. Genel olarak ideal fiyat oran­ları ile karşımıza çıkan bu host­ing çeşidi orta­lama host­ing fiy­at­ları ile aynı eşikte yer almaktadır.

Siz de web say­falarınızı bayi host­ing üzerinden inter­nete sun­abilir ve bu konuda tered­düt yaşa­madan bu host­ing çeşi­dini ter­cih ede­bilirsiniz. İste­nilen tüm avan­ta­jların bayi host­in­gler üzerinde de bulun­duğu belirt­mekte fayda olduğunu görüyoruz.

zp8497586rq
Aşağı­daki yorum yazma bölümünde bana ulaşıp soru sora­bilirsiniz..

3 Responses to “Bayi Hosting Nedir?”

admin için bir cevap yazın

Name (*)

E-mail (*)

URI

Message

Reklamlar

Kategoriler

Reklamlar

Hosting Önerileri

  • cPanel Nedir?cPanel Nedir?: Her hosting birtakım değişikliklerin, izinlerin ya da yapılandırılmaların gerçekleşleş...
  • Yabancı HostingYabancı Hosting: Eğer sitelerinizi yabancı hostinglerde barındırmak istiyorsanız, öncelikle yabancı hos...
  • Yerli HostingYerli Hosting: essays service Yerli hosting almak istiyorsunuz, fakat bunun ne kadar etkili olacağı ko...
  • Dedicated Sunucu ÖzellikleriDedicated Sunucu Özellikleri: assignment service Dedicated sunucu özellikleri başlıklı hazırladığımız bu yazımızda de...

Tags

Aylık Arşiv

kalite Host ve dedicated Bulabilmeniz için size özel Geliştirilmiş Google Arama Motoru.

Rastgele Hosting Tavsiyeleri